Könsmogen hund: Så hanterar du tonårsfasen!

Helene Aspgren

När valpen du älskar börjar bete sig annorlunda och testar gränser kan det vara förvirrande. Men misströsta inte! Ditt husdjur är bara i tonårsfasen och behöver nu ditt stöd mer än någonsin. Låt oss utforska vad det innebär att ha en könsmogen hund.

När blir hunden könsmogen?

Mellan 6-15 månader börjar hunden märka av hormonella förändringar, även om tidpunkten varierar beroende på rasens storlek. Denna fas sträcker sig oftast tills de är cirka 1,5 år, men kan variera. Hunden betraktas som vuxen när den är mellan 2-3 år gammal.

Kännetecken för könsmognad

 • För tikar: Första löpet markerar början.
 • För hanhundar: Ökat intresse för tikar.
 • Beteendeförändringar som:
  • Lättare att bli skrämd
  • Plötslig olydnad
  • Ökad självsäkerhet

Tonårshundens Utmaningar

Under denna period kan hunden uppleva rädsla för kända saker eller plötsligt glömma tidigare lärda kommandon. Tålamod och förståelse är nyckeln. Positiv förstärkning och konsekvent träning hjälper din hund genom dessa utmaningar.

Tips för att hantera specifika beteenden:

 • För den lättskrämda: Introducera saker långsamt, på avstånd, och belöna för lugn.
 • För den olydiga: Genomgå grundläggande kommandon och belöna för rätt beteende.
 • För den överdrivet självsäkra: Lär din hund önskat beteende istället för att enbart ignorera oönskat beteende.

Könsmogen Tik och Första Löpet

Ett hunds första löp innebär fysiska och beteendemässiga förändringar. Tikskydd rekommenderas inomhus för att förhindra fläckar.

Tecken att hålla utkik efter:

 • Glömskhet gällande rumsrenhet.
 • Ökat intresse för dofter.
 • Förändringar i socialt beteende.

Könsmogen Hanhund

Med könsmognaden kan hanhundar visa ökat intresse för dofter, vilket kan leda till markering inomhus. Skvättskydd kan hjälpa att förhindra oönskade fläckar.

Viktiga indikatorer på könsmognad för hanhundar:

 • Frekvent revirmarkering, även inomhus.
 • Starkt intresse för löptikars doft.
 • Aptitlöshet och allmän orolighet.

Slutord: Tonårsfasen hos hundar kan vara en utmanande tid för både hund och ägare, men med tålamod, förståelse och rätt verktyg kan du och din hund klara er igenom den med ömsesidig respekt och starkare band än någonsin tidigare.

Fler inlägg om valpar

Våra kategorier