Avmaskning av valp: När, hur och varför?

Helene Aspgren

När du välkomnar en liten valp till ditt hem kommer också ansvaret att se till att den växer upp frisk och stark. En viktig del av detta är avmaskning. I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta om avmaskning av valpar.

Vad är avmaskning?

Avmaskning innebär att man ger sin valp ett medel för att förebygga eller behandla invärtes maskinfektioner. Valpar är särskilt känsliga för parasiter som spolmask och hakmask, vilket kan påverka deras hälsa negativt.

När bör du avmaska din valp?

För optimalt skydd bör avmaskning starta tidigt:

  1. 4 veckors ålder: Första avmaskningen. Detta eftersom valpar kan födas med spolmaskar som överförts från modern under dräktigheten.
  2. 6-8 veckors ålder: Andra avmaskningen.
  3. Efterföljande: Fortsätt med avmaskning varje månad tills valpen är sex månader gammal.

Efter sex månaders ålder rekommenderas en avmaskningsfrekvens baserad på hundens livsstil och riskexponering.

Hur går avmaskning till?

Det finns flera avmaskningspreparat tillgängliga på marknaden, inklusive tabletter, pasta och spot-on-lösningar. Du bör alltid rådfråga din veterinär innan du påbörjar en avmaskningsrutin för att säkerställa att du väljer rätt produkt för din valps specifika behov.

Varför är avmaskning så viktigt?

Avmaskning spelar en avgörande roll i att upprätthålla din valps hälsa:

  1. Skydd mot sjukdomar: Maskar kan orsaka allvarliga hälsoproblem som diarré, kräkningar och tillväxthämning.
  2. Förebygga spridning: Genom att avmaska din valp hjälper du till att förhindra spridningen av maskinfektioner till andra hundar och även till människor.
  3. Övergripande hälsa: En valp fri från maskar är generellt piggare, äter bättre och har en vackrare päls.

Slutsats

Att ta hand om din valps hälsa genom regelbunden avmaskning är ett avgörande steg för att säkerställa en lycklig och hälsosam uppväxt. Med rätt kunskap och råd från din veterinär kan du ge din valp det bästa skyddet mot inre parasiter.

Fler inlägg om valpar

Våra kategorier